Het ‘Jihadproces’. Een nieuw tijdperk voor moslims

Behalve dat het zogenoemde jihadproces een hoop negatieve publiciteit oplevert waardoor menig moslims zich er niet mee wil identificeren, lijkt het ook een nieuw tijdperk in te luiden voor moslims in het algemeen. Veel van de beschuldigingen die het OM aandraagt tegen de verdachten, kunnen op termijn ook tegen willekeurige praktiserende moslims worden gebruikt. Alleen al om deze reden is het uiterst raadzaam om als moslim kennis te nemen van de inhoud van het proces, met name de buitengewoon schamele tenlastelegging van het OM en welk effect dit op andere moslims kan hebben in de toekomst.

Iedere moslims zal ongetwijfeld denken dat het OM niet zomaar overgaat tot rigoureuze maatregelen, en dat de verdachten daarom wel iets strafbaars op hun kerfstok moeten hebben. Wie zich echter in het dossier verdiept, zal schrikken van de onderbouwing van het OM, of beter gezegd, van het ontbreken daarvan.

De verdediging laat niets heel van het betoog van het OM. Volgens hen zijn de absurde eisen van onder andere 7 jaar, een onmiskenbare knieval voor de publieke opinie en de politiek. Met andere woorden, de poppenkast die hier al weken opgevoerd wordt is niets meer dan een poging om de bevolking het idee te geven dat er wordt opgetreden tegen moslims met een uitgesproken mening. Ondertussen blijft de irrationele angst die de bevolking heeft voor de islam in stand en kan de politiek doorgaan met het uitbuiten van deze angst voor zijn electorale belangen.

Wat wij hier zien is dat het OM zijn positie als magistraat in de uitverkoop zet door een beschamende knieval te maken voor de onderbuikgevoelens die in de samenleving leven. Het OM heeft dit zelf met zoveel woorden gezegd: “de eisen moeten nationaal en internationaal gehoord worden, en er moet een afschrikwekkend effect van uitgaan”.

Blijkbaar moet dat luide signaal klinken via het maatschappelijk elimineren van personen die hun geloofsovertuiging op een orthodoxe wijze beleven en daar publiekelijk uiting aan geven. Dat daarbij belangrijke grondrechten opzij geschoven worden en volslagen legale geloofsuitingen gecriminaliseerd worden, wordt blijkbaar voor lief genomen. Het gaat hier duidelijk om politiek showproces met allerlei nare gevolgen voor deze moslimactivisten, en als het aan het OM ligt ook voor moslims die in de toekomst een ’onwenselijke’ uitgesproken meningen uiten.

Want let wel, als het komt tot een veroordeling, dan wordt daarmee jurisprudentie geschapen waarmee het vervolgen van moslims voor orthodoxe geloofsuitingen in de toekomst vergemakkelijkt wordt. En voor wie denkt dat ‘orthodoxe geloofsuitingen’ in dit proces synoniem staan voor pro-IS leuzen, die zal toch echt eens in het dossier moeten duiken. Een simpele oproep tot Tawhīd wordt daarin namelijk al als opruiing aangemerkt. Daar gaan de lessen Kitāb At-Tawhīd in de grote Salafistische centra. Als het aan het OM ligt worden die dadelijk gesloten omdat men daar doet aan opruiing.

Dit is slechts een klein voorbeeld van de gevolgen die dit proces kan hebben voor de rest van de moslims. De komende weken zullen we in shaa Allah de tenlastelegging van het OM en het pleidooi van de verdediging met jullie analyseren om te zien welke gevaren er voor moslims schuilen in dit proces.

Abou Hafs