Open brief aan de Islamhater

Beste islamhater. Met een zekere verbazing kijk ik naar de immense inspanningen die jij en jouw collega’s dagelijks leveren in de strijd tegen de islamisering van Nederland. Je hebt er een dagtaak aan om de Islam in verband te brengen met allerlei wandaden, zijn aanhangers te betichten van allerlei misdaden, en om potentiële nieuwe moslims angst in te boezemen in de hoop dat ze bij de religie weg blijven. Hoewel jij jezelf politicus, journalist of columnist noemt, reikt jouw takenpakket de facto niet verder dan de drie punten die ik zojuist genoemd heb.

 

En die functie voer jij buitengewoon goed uit. Jouw tomeloze inzet en toewijding worden door vriend noch vijand ontkend. Als de Grieken allemaal jouw arbeidsethos hadden gehad, dan was dat land nooit in financiële problemen geraakt. Fulltime mag je bivakkeren op het binnenhof, aanschuiven bij praatprogramma’s, of plaats nemen achter een toetsenbord om jouw gal over de Islam uit te spuwen. Je laat geen mogelijkheid onbenut om de Islam af te schilderen als een barbaarse ideologie, selectief verslag te doen van vermeende misstanden in de moslimwereld of simpelweg keiharde leugens over de Islam de wereld in te slingeren.

 

Het harde werk is van jouw gezicht af te lezen. De stressrimpels hangen als lange slierten aan je gezicht. Kraaienpoten vormen zich rondom je ogen. En grijze haren schieten uit je hoofdhuid. Kijk eens goed naar jezelf. De Islam beheerst jouw leven. Je staat ermee op, je gaat ermee slapen, en alles wat je daar tussenin doet is er op gericht om het sterk schijnende licht van de Islam te doven.

 

Maar iedereen die zich ergens voor uit de naad werkt, zal zo nu en dan een balans moeten opmaken om te kijken of het harde werk resultaat oplevert. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? En wat was de conclusie van die rekensom? Hoeveel moslims heb je van hun religie afgebracht? Met hoeveel procent is de groei van de Islam gedaald? Kortom, wat heb je bereikt?

 

Ik neem aan dat je op de hoogte bent van de voortdurende explosieve groei van de Islam. In Nederland staan de (naar alle waarschijnlijkheid zeer conservatieve) cijfers van bekeerlingen op zo’n 17.000. Volgens het CBS komen daar per jaar 750 kersverse bekeerlingen bij. In Engeland stijgt het aantal bekeerlingen met zo’n 5000 per jaar en de teller staat daar al op 150.000. In Frankrijk kunnen ze burkini’s verbieden wat ze willen, maar 4500 nieuwe moslims komen er daar jaarlijks bij, met een tussenstand van 200.000. Let op: dit gaat slechts over autochtonen die zich van het christendom of atheïsme naar de Islam bekeren. De duizenden oorspronkelijke moslimjongeren die hun weg terúg vinden naar de Islam zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Hoewel er hier en daar onderzoek naar bekeerlingen is gedaan zijn de cijfers hierboven slechts schattingen. Kennelijk is men zó bang voor de uitkomst dat er niet eens fatsoenlijk onderzoek naar gedaan wordt. Maar zelfs zonder statistieken is de groei van de Islam waarneembaar.

 

Kijk eens naar de stijging en de constante behoefte naar nieuwe islamitische gebedshuizen. Bij welke geloofsgemeenschap komt het voor dat bezoekers door ruimtegebrek in de gangen en soms zelfs op straat moeten bidden? Hoeveel aanvragen voor nieuwbouw moskeeën of uitbreiding van bestaande panden liggen momenteel te wachten op goedkeuring?

 

Kijk eens naar de populariteit van islamitische scholen. Ondanks de kruistocht van de overheid tegen islamitisch onderwijs kiezen steeds meer ouders ervoor hun kind daar onder te brengen. Openbare basisschool de Voorsprong in Den Haag kan daar over meepraten. Die moest onlangs de rietepie dichtdoen omdat ouders massaal voor de islamitische school kozen.

 

Kijk eens naar het enorme aanbod van islamitische activiteiten in Nederland. Lezingen, lessen, benefieten, halalzwemmen e.d. Vijftien jaar geleden moest ik nog half Nederland afreizen om een lezing bij te wonen. Tegenwoordig hoef ik mijn eigen dorp niet uit. Sterker nog, ik hoef zelfs mijn huis niet. Op internet wemelt het van de live-uitzendingen. En die worden voor een groot deel bekeken door Fatima’s en Mohameds met blond haar en blauwe ogen, met vaders en moeders die Hans en Margriet heten.

 

Vraag eens steekproefsgewijs in een willekeurige moskee wat daar op vrijdag gebeurt. Ik kan je vast verklappen dat er geen vrijdag voorbijgaat of een Peter, Vincent, Myrthe en Chantal kloppen daar aan met de wens om Mohamed, Abdullah, Kawthar en Safiyya te worden. Het gebeurt trouwens vaker bij Myrthe en Chantal dan bij Peter en Vincent. Dus jouw schrijfsels over de islamitische onderdrukking van de vrouw lijken niet echt aan te slaan. Jijzelf gelooft waarschijnlijk heilig in de onzin die je schrijft maar een groeiend deel van blank Nederland niet. Of wil je beweren dat Myrthe en Chantal, die opgevoed zijn door een stel vrijgevochten nozems, vrijwillig kiezen voor onderdrukking?

 

Beste islamhater. De gelijkenis van jou en jouw collega’s, is als die van een groep mensen die samenkomen op een open veld. Ze spreken af om samen keihard richting de zon te blazen in de hoop dat zij dooft. Ze staan daar dan vervolgens de hele dag hun longen uit hun lichaam te blazen. Aan het eind van de dag keren ze terug naar huis terwijl hun gezichten zijn verschroeid in de brandende zon. En de zon? Die blijft gewoon met dezelfde sterkte doorschijnen.

 

Abou Hafs