Verdeeldheid leidt tot verzwakking, terwijl samenwerking leidt tot kracht


Allah de Alwijze waarschuwt ons voor iets wat tegenwoordig van levensbelang is. Tegenwoordig is het bij ons moslims namelijk zo dat we over elk klein detail een andere mening hebben. In principe hoeft dat geen issue te zijn, zolang het maar onderbouwd kan worden volgens de islamitische principes en de waarheidsvinding centraal staat. Het wordt pas een probleem wanneer men de vele meningsverschillen gaat interpreteren als een onbeweegbaar obstakel dat het samenwerken voor een gemeenschappelijk doel pertinent in de weg staat.

Allah de Almachtige heeft ons gewaarschuwd over de onenigheid die we met elkaar kunnen hebben als moslimgemeenschap. Zo zegt Allah in de Edele Koran:

“En gehoorzaam Allah en Zijn boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig; voorwaar, Allah is met de geduldigen.” (Sura 08: aya 46)

Op de dag van vandaag wonen er ruim een miljoen moslims in Nederland, maar we kunnen niet eens een corrigerende vinger maken, laat staan een vuist, tegen de substantiële moslimhaat die steeds meer salonfähig lijkt te worden in de samenleving. Als wij blijven twisten met elkaar en ons voornamelijk op een negatieve wijze bezighouden met elkaar, zullen we nog meer verdeeld raken dan we al zijn en dat leidt onontkoombaar tot verzwakking van de moslimgemeenschap.

Zo waarschuwt Allah de Alwijze ons verder in een ander Koranvers:

“En degenen die ongelovig zijn, zijn elkaars bondgenoten…” (Sura 08: aya 73)

Wat voor problemen ze (de ongelovigen) ook hebben met elkaar, als het erop aankomt, helpen ze elkaar en beschermen ze elkaar tegen hun gemeenschappelijke vijand om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken.

En weet je wat Allah ons vertelt direct nadat Hij heeft verteld dat de ongelovigen voor elkaar opkomen en elkaar beschermen?

“En als jullie niet hetzelfde (elkaar steunen en beschermen) doen, dan zal er chaos en een groot verderf op aarde ontstaan.” (Sura 08: aya 73)

Dit betekent dat als wij niet voor elkaar opkomen, elkaar beschermen en ons tegen elkaar laten uitspelen, dat er chaos en verderf op aarde zal ontstaan. Kijk om je heen, is dat niet precies wat er nu gaande is? De vijanden van de Islam kunnen tegenwoordig hun geluk niet op, over hoe verdeeld wij zijn geraakt.

We willen dat de moslimgemeenschap zich als een eenheid presenteert, maar dat zal niet lukken als we elkaar niet accepteren zoals we zijn. We moeten begrijpen dat niet iedereen dezelfde capaciteiten heeft, hetzelfde denkt of dezelfde methode hanteert. Het belangrijkste is dat we tot de ahlu sunna wa-l-jamaa’a behoren. Wanneer het andere zaken betreft, dan kunnen wij gerust van mening verschillen.

Dit soort verdeeldheid leidt tot verzwakking, terwijl eenheid en samenwerking zoeken juist tot kracht kan leiden. Daarbij maakt onderlinge verdeeldheid het eenvoudig voor de vijanden van de Islam om nog meer haat te zaaien en het vergemakkelijkt het verdeel- en heersprincipe voor degenen die een afkeer van de Islam hebben. Is dat hetgeen wat wij prefereren?

Kortom; kom bij elkaar en praat met elkaar om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen ten behoeve van de moslimgemeenschap. We hebben de kracht meer dan ooit nodig. Zowel over de kwaliteit als de kwantiteit heeft onze gemeenschap niets te klagen, walhamdulillah. Het probleem is voornamelijk dat we het nooit met elkaar eens kunnen zijn en derhalve elke deur naar een samenwerking dichthouden.

Laten we onze onenigheden op een zijspoor zetten en vanaf vandaag beginnen samenwerken voor de werkelijke oplossingen voor al de problemen en uitdagingen waar we mee te kampen hebben en die we in de toekomst nog tegen zullen komen.

Abou Julaybib