Duurzaam Islamitisch Activisme

Nederland heeft een aantal bewogen jaren achter de rug als het gaat om het debat over islam in het algemeen en radicalisering in het bijzonder. Samenleving en overheid worstelen met de prominente zichtbaarheid van de islam en lijken (nog) niet in staat een adequaat antwoord te formuleren op het fenomeen radicalisering. Ondertussen nemen de tegenstellingen toe, heerst er over en weer een gevoel van wantrouwen en lijken islamofobe sentimenten zich voorgoed in het maatschappelijk debat te hebben genesteld. Wat betekent dit voor de toekomst van moslims in Nederland en hoe moeten zij zich in de huidige maatschappelijke realiteit positioneren?

BewustMoslim gelooft dat Duurzaam Islamitisch Activisme (DIA) hier het antwoord op is. Dat is een nieuwe, duurzame vorm van islamitisch activisme dat uitgaat van compatibiliteit met de rechtsstaat en een alternatief moet bieden voor problematisch radicalisering. DIA gaat uit van het idee dat moslims in Nederland een emancipatieslag moeten doormaken door optimaal deel te nemen aan de samenleving, maar met de mogelijkheid tot behoud van hun volledige islamitische identiteit. Moslims, ook zij met orthodoxe levensopvattingen, moeten de toegang tot het reguliere debat forceren om zodoende de voedingsbodem voor het spektakelactivisme weg te nemen, welke tot onnodige maatschappelijke spanningen leidt.

Tevens gaat DIA uit van het idee dat in Nederland de wet het enige objectieve criterium is waaraan de deugdelijkheid van een opvatting of handeling moet worden getoetst, hoe onwenselijke deze ook mag zijn in de samenleving. Op deze manier krijgen moslims, ook zij die er een orthodoxe levenswijze op na houden, een volwaardige plek in de maatschappij waardoor uitsluiting, een voedingsbodem voor radicalisering, verminderd wordt.

BewustMoslim gelooft dat DIA een goed alternatief is voor problematisch radicalisering, en in bredere zin een noodzakelijke emancipatieslag moet worden voor moslims. Jongeren die veel belang hechten aan het uiten van hun religie kunnen in een intolerante wij-zij-samenleving ervoor kiezen zich te isoleren, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarnaast kunnen zij in een klimaat van repressie ontvankelijk worden voor problematisch radicalisering. Wij pleiten in Nederland daarom voor meer plek voor orthodoxe levensopvattingen met de wet als enige kader.