Wie zijn wij

BewustMoslim is een platform dat werkt aan het bevorderen van het islamitisch bewustzijn, met als doel een gebalanceerde islamitische identiteit tot stand te brengen. Daarnaast willen wij moslims bewust maken van de juridische ruimte die er in Nederland bestaat om te leven en te handelen naar de richtlijnen van de Islam.

Wij streven naar een samenleving waarin er ruimte bestaat voor orthodox gedachtegoed en waarin tegengestelde levensopvattingen probleemloos naast elkaar kunnen bestaan. We pleiten voor het objectiveren van de grenzen van geloofsopvattingen en uitingen, en stellen daarbij dat de wet het enige objectieve criterium is waaraan die opvattingen en uitingen getoetst mogen worden in Nederland. Hiervan uitgaande zetten wij ons actief in om subjectieve beperkingen op de islamitische identiteit tegen te gaan.

Deze en andere doelstellingen trachten wij langs de weg van duurzaam islamitisch activisme te realiseren. Dit houdt in dat we ons inzetten voor de verspreiding van islamitische kennis, dat we contextuele analyses maken van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en dat we actief het publieke debat opzoeken en daar een scherpe bijdrage aan proberen te leveren.

Tevens voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor toekomstige moslimgeneraties. Wij zetten ons dan ook in om de maatschappelijke positie van moslims te versterken teneinde een geslaagde emancipatie tot stand te brengen met behoud van de volledige islamitische identiteit.